Nasze publikacje

Dynamika ruchu listwy nożowej nożycowo-palcowego zespołu tnącego

Autor
ANDRZEJ BOCHAT, MARCIN ZASTEMPOWSKI
Słowa kluczowe
nożycowo-palcowy zespół tnący, dynamika ruchu, listwa nożowa, obliczenia symulacyjne
Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę dynamiki ruchu listwy nożowej nożycowo-palcowego zespołu tnącego. Wyprowadzone zależności matematyczne, opisujące obciążenie dynamiczne listwy nożowej mogą być wykorzystane na etapie projektowania tego typu zespołów tnących oraz ich układów napędowych. Przeprowadzone obliczenia symulacyjne na wyprowadzonych zależnościach matematycznych pozwoliły autorom na opracowanie narzędzia obliczeniowego do szybkiej identyfikacji zapotrzebowania na moc oraz sił działających w nożycowych zespołach tnących pod wpływem zmian charakterystycznych wielkości wejściowych.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.