Nasze publikacje

Wpływ czynników eksploatacyjnych na stan żaroodpornej powłoki łopatek turbiny gazowej

Autor
JÓZEF BŁACHNIO, WOJCIECH DZIĘGIELEWSKI, ARTUR KUŁASZKA, DARIUSZ ZASADA
Słowa kluczowe
turbina, łopatka, powłoka żaroodporna, stan techniczny
Streszczenie

W procesie eksploatacji występują różnego rodzaju uszkodzenia elementów turbin gazowych. Najbardziej narazonym na uszkodzenia elementem turbiny są łopatki, których to stan techniczny ma decydujące znaczenie dla niezawodności i trwałości eksploatacyjnej turbiny i całego silnika. Głównymi przyczynami uszkodzeń łopatek turbiny gazowej są przegrzanie, pełzanie, a także zmęczenie cieplne materiału. Spowodowane to jest niekorzystnymi warunkami eksploatacji lub wadami produkcyjnymi np. zastosowanie niedostatecznie wytrzymałych rodzajów powłok żaroodpornych lub nakładanie ich w niewłaściwy sposób na materiał łopatki. Reakcja powłok i materiału łopatek na obciążenia mechaniczne i cieplne zależy głównie od temperatury pracy. Dobór powłoki ochronnej i materiału do wytworzenia łopatki o zakładanej trwałości musi uwzględniać jej właściwości mechaniczne i cieplne w strefie maksymalnej temperatury pióra. W artykule scharakteryzowano rodzaje i zadania spełniane przez powłoki ochronne nakładane na łopatki turbin gazowych lotniczych silników turboodrzutowych. Przedstawiono czynniki eksploatacyjne i ich wpływ na stan techniczny powłok w procesie użytkowania silników. Dokonano analizy postaci uszkodzeń powłok, stwierdzanych podczas diagnozowania turbin gazowych. Zasygnalizowano konieczność modyfikacji powłok ochronnych w kierunku zwiększenia odporności na czynniki eksploatacyjne i polepszenia trwałości łopatek turbin gazowych.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.