Nasze publikacje

Wykorzystanie nieinwazyjnych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdu dla weryfikacji naprawy powypadkowej

Autor
PIOTR ALEKSANDROWICZ
Słowa kluczowe
diagnozowanie, weryfikacja naprawy powypadkowej, plan naprawy pojazdu
Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane metody diagnozowania stanu technicznego samochodów w aspekcie wprowadzania do eksploatacji pojazdów po naprawach powypadkowych przeprowadzonych niezgodnie z planem naprawy. Problem scharakteryzowano na tle struktury elementów bezpieczeństwa pojazdu, wybranych metod diagnozowania oraz odniesiono się do parku samochodowego eksploatowanych pojazdów. W artykule zaproponowano nieinwazyjne metody diagnozowania dla weryfikacji zgodności naprawy powypadkowej samochodu z jej planem. Mając na uwadze cel zaproponowanych rozwiązań zamierzonym skutkiem działań autora jest zwiększenie ilości wycofywanych pojazdów z eksploatacji, co sprzyja odmładzaniu parku samochodowego oraz stanowi element doskonalenia działań w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.