Nasze publikacje

Badania stanu dynamicznego linii produkcyjnej HOR 6002

Autor
BOGDAN ŻÓŁTOWSKI, TOMASZ KAŁACZYŃSKI, MARCIN ŁUKASIEWICZ
Słowa kluczowe
wnioskowanie diagnostyczne, diagnozowanie linii produkcyjnej HOR 6002
Streszczenie

Chcąc w pełni skorzystać z informacji o stanie technicznym maszyny zawartych w emitowanych procesach wyjściowych, należy najpierw zapoznać się z mechanizmem ich generacji oraz z ich charakterem. Podczas funkcjonowania maszyn, na skutek istnienia szeregu czynników zewnętrznych (wymuszenia środowiska, od innych maszyn) oraz wewnętrznych (starzenie, zużycia, współpraca elementów) w maszynie następują zaburzenia stanów równowagi, które rozchodzą się w ośrodku sprężystym - materiale, z którego zbudowana jest maszyna. W pracy przedstawiono ocenę stanu dynamicznego linii produkcyjnej HOR 6002 wpływającą na przebieg realizowanych zadań, oraz przeprowadzenie wnioskowania diagnostycznego wskazującego na działania, które należy podjąć aby zredukować liczbę wadliwych elementów.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.