Nasze publikacje

Analiza wybranych charakterystyk uszkodzeń śrrodków transportu

Autor
BOGDAN LANDOWSKI, ŁUKASZ CHABOWSKI
Słowa kluczowe
komunikacja miejska, niezawodność, uszkodzenie, transport
Streszczenie

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące uszkodzeń pojazdów w analizowanym rzeczywistym systemie eksploatacji środków transportu. Pojazdy wykorzystywane są do realizacji przewozów pasażerskich na wyznaczonych trasach komunikacyjnych. Poddano analizie zmienne losowe oznaczające czasy pomiędzy uszkodzeniami pojazdów oraz czasy pomiędzy uszkodzeniami wyróżnionych układów analizowanych pojazdów. Dla potrzeb pracy dokonano dekompozycji pojazdów eksploatowanych w obiekcie badań. Badania przeprowadzono metodą eksperymentu biernego w naturalnych warunkach eksploatacji. W pracy poddano analizie aspekty techniczne związane z uszkodzeniami środków transportu. Nie analizowano aspektów ekonomicznych procesów realizacji zadań transportowych.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.