Nasze publikacje

System doradczy w technikach wirtualnych Badania stanu obiektów technicznych

Autor
WIKTOR KUPRASZEWICZ
Słowa kluczowe
techniki wirtualne, systemy doradcze, badania diagnostyczne
Streszczenie

Zagadnienie oceny stanu obiektów technicznych nabiera szczególnego znaczenia głównie w fazie eksploatacji, ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne. Stosowane obecnie urządzenia diagnozujące stan obiektów, takich jak pojazdy samochodowe, ograniczają się jedynie do pomiarów. Sprawy znacznie się komplikują, jeżeli chodzi o stan, w jakim był obiekt przed np. wypadkiem lub, jaka jest prognoza, co do dalszej jego eksploatacji. W artykule omówiono problematykę tworzenia systemu doradczego dla potrzeb technik wirtualnych w badaniu stanu maszyn.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.