Nasze publikacje

Wybrane metody zarządzania

Autor
ROBERT KOSTEK
Słowa kluczowe
zarzdd05dzanie, komputerowe wspomaganie eksploatacji
Streszczenie

Celem tego artykułu jest syntetyczne przedstawienie wybranych metod i technik zarządzania, które zostały zastosowane w wiodących przedsiębiorstwach na świecie. Metody te odniesiono do programów komputerowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz do otoczenia technicznego. Metody zarządzania i pewna filozofia firmy stanowią podstawę funkcjonowania korporacji która decyduje o jej sukcesie.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.