Nasze publikacje

Zastosowanie zbiorów rozmytych W diagnozowaniu stanu technicznego silnika o zapłonie iskrowym

Autor
TOMASZ KAŁACZYŃSKI, GABRIEL GAJDZIŃSKI, BOGDAN ŻÓŁTOWSKI
Słowa kluczowe
eksploatacja, diagnostyka, uszkodzenia, stan techniczny, model rozmyty silnika
ZI
Streszczenie

Artykuł wprowadza w problematykę możliwości zastosowania logiki rozmytej w diagnozowaniu stanu obiektów technicznych. Formalizmy matematyczne ukazują istotę zbiorów rozmytych wymagających wypracowania kryteriów ostrzących dla podejmowania racjonalnych decyzji. Zaproponowano tu oprogramowanie umożliwiające modelowanie stanu obiektów z wykorzystaniem logiki rozmytej. Zaprezentowano również zastosowanie zbiorów rozmytych w diagnozowaniu stanu silnika o zapłonie iskrowym.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.