Nasze publikacje

Zastosowanie teorii szarych systemów w prognozowaniu stanu

Autor
KRZYSZTOF JUREK
Słowa kluczowe
szare systemy, diagnostyka drganiowa, prognozowanie stanu
Streszczenie

Teoria szarego systemu jako metoda prognozowania stanu obiektu znajduje wiele praktycznych zastosowań, nie tylko w zakresie nauk technicznych, lecz również w wielu innych gałęziach nauki, np. naukach społecznych,, przyrodniczych. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie genezy teorii szarych systemów, ich matematycznej interpretacji. Ponadto wykazano, że metoda szarego systemu pierwszego rzędu stanowi potężne narzędzie w rękach inżyniera, ze względu na szerokie zastosowanie tej metody, głównie w zakresie nauk technicznych, czemu poświęcone jest w głównej mierze niniejsze opracowanie.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.