Nasze publikacje

Stan techniczny i wyposażenie pojazdów samochodowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Autor
ADAM IDZIKOWSKI
Słowa kluczowe
samochody osobowe, układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia,
pomiar, bezpieczeństwo, proces hamowania, elektroniczne systemy bezpieczeństwa
Streszczenie

W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczby pojazdów samochodowych poruszaj ących się po drogach. To zjawisko spowodowało zwiększenie zagrożenia w ruchu drogowym. W referacie omówiono przyczyny zaistnienia wypadków, przedstawiono nowe elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo czynne w pojazdach samochodowych oraz przeprowadzono analizą najczęściej wystąpujących niesprawności hydraulicznego układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia oraz ich wpływ na przebieg i bezpieczeństwo procesu hamowania w ruchu drogowym. Badania zostały przeprowadzone w Stacjach Kontroli Pojazdów. Celem przeprowadzonych badań jest ocena wpływu poszczególnych uszkodzeń w/w układów na przebieg i bezpiecze ństwo procesu hamowania. Testem zostały objęte samochody osobowe i ciężarowe o zróżnicowanym stopniu uszkodzenia.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.