Nasze publikacje

Przykłady zastosowań środowiska wirtualnego autopw W badaniach kierowców pojazdów samochodowych

Autor
MAREK GUZEK
Słowa kluczowe
symulator jazdy samochodem, symulacja, własności psychofizyczne
Streszczenie

W artykule przedstawiono wirtualne środowisko badań kierowców pojazdów samochodowych – symulator jazdy samochodem autoPW, zbudowane i eksploatowane na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Opisano jego budowę, własności i podstawowe parametry oraz możliwe obszary zastosowań. Zaprezentowano kilka przykładów wykorzystania urządzenia w badaniach kierowców. Dotyczą one oceny zachowania kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego, charakteryzowanego przez np. czas reakcji kierowcy, rodzaj podejmowanych działań obronnych, itp.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.