Nasze publikacje

Systemy utrzymania jakości maszyn w MŚP

Autor
WALDEMAR BOJAR
Słowa kluczowe
utrzymanie maszyn, profilaktyka, jakość, MŚP
Streszczenie

Na podstawie badań wykonanych w dwóch przedsiębiorstwach MŚP – poligraficznego i przetwórstwa mleka, dokonano analizy porównawczej systemów utrzymania jakości maszyn. Zweryfikowano pozytywnie hipotezę, iż warunkiem uzyskania sukcesu rynkowego w przedsi

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.