Nasze publikacje

System doradczy – regeneracja elementów maszyn

Autor
BARTOSZ BANAŚ
Słowa kluczowe
system doradczy, system ekspertowy, regeneracja, naprawa elementów maszyn,
natryskiwanie cieplne, napawanie
Streszczenie

Obecnie zebranie wszelkich informacji w spójnej i zrozumiałej formie nie sprawia problemów. Odpowiednio zredagowane i dobrane pojęcia mogą tworzyć skomplikowaną, a zarazem dokładną pod danym względem tematycznym bazę wiedzy. Baza taka ma ułatwić sposób rozwiązania danego probelmu związanego między innymi z regeneracją elementów maszyn. Tak utworzony system, którego podstawą staje się uprzednio zbudowana baza wiedzy, przyspiesza wyszukiwanie informacji usprawniając tym samym eksploatację danego elementu. Baza wiedzy oparta na zestawieniu danych dotyczących sprzętu, materiałów regeneracyjnych i poszczególnych metod regeneracji staje się podstawą systemu doradczego. System ten wykorzystany w przemyśle może pozwolić poszczególnym jednostkom na utrzymanie maszyny w stanie zdatności.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.