Nasze publikacje

Wpływ reorganizacji służb utrzymania ruchu na proces monitorowania stanu maszyn

Autor
KATARZYNA ANTOSZ, SŁAWOMIR PRUCNAL
Słowa kluczowe
monitorowanie stanu maszyn, służby utrzymania ruchu
Streszczenie

Praca dotyczy możliwości reorganizacji służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W niniejszym artykule scharakteryzowano najczęściej pojawiające się problemy w realizacji procesu monitorowania stanu maszyn technologicznych. Zaproponowano metody ich eliminacji oraz przedstawiono rezultaty ich wdrożenia na przykładzie wyników uzyskanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Pobierz artykuł
PDF
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.