Konferencja 2015 Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce

Data:
8-10 stycznia 2015
Miejsce:
Bydgoszcz, City Hotel

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. zw. dr. hab. inż. Ludosława Drelichowskiego.

8 -10 stycznia 2015 r.

Tematem przewodnim będzie: „Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce” Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 8-10 stycznia 2015 r Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji !

Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.