PSZW
poniedziałek, 07 maj 2018 21:23

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6 maja 2018 roku zmarła
Śp. Barbara Drelichowska
Nasza Koleżanka prowadziła od początku działalności Stowarzyszenia księgowość.
Założycielowi i długoletniemu Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
Panu Profesorowi Ludosławowi Drelichowskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Żony
składają
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.

Read 423 times
Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
Dołącz do nas!
Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.