Inwestycja w wiedzę zawsze przynosi największe odsetki.
Benjamin Franklin

PSZW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6 maja 2018 roku zmarła

Śp. Barbara Drelichowska

Nasza Koleżanka prowadziła od początku działalności Stowarzyszenia księgowość.

Założycielowi i długoletniemu Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Panu Profesorowi Ludosławowi Drelichowskiemu

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony

składają

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.

 

Pogrzeb odbędzie się 9 maja 2018 r. o godz. 14.00 na Bielawkach w Bydgoszczy.
Al. kard. Stefana Wyszyńskiego 58.

  • Nasze czasopismo "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" otrzymało za rok 2015 kategorię B z 8 punktami dla tomów drukowanych w języku polskim i angielskim.
    Dołącz do nas!
    Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.