Our publications

Badania środowiskowe systemów technicznych

Author
Bogdan Żółtowski
Keywords
badania, system, zdatnoś, zarządzanie eksploatacją, procedury badawcze, ryzyko.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę badań systemowych obiektów technicznych w aspekcie środowiskowym. Analiza i synteza problematyki zdatnych i bezpiecznych oraz przyjaznych środowisku maszyn pozwoliła pozyskać projekt badawczy w ramach POIG. Jest on realizowany we współpracy wydziałów: inżynierii mechanicznej i zarządzania. Szczegółowa problematyka projektu i wybrane zagadnienia utrzymania zdatności maszyn stanowią treści tego opracowania. Słowa kluczowe : badania, system, zdatność, zarządzanie eksploatacją, procedury badawcze, ryzyko.
Pobierz artykuł
PDF