Our publications

Bezpieczeństwo energetyczne państwa jako czynnik bezpieczeństwa narodowego

Author
Anna Święcka
Keywords
bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo narodowe
Abstract
W artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym rozumianym jako podsystem bezpieczeństwa narodowego, mającego ogromny wpływ na infrastrukturę krytyczną kraju oraz jako dostępność energii w charakterze gwarancji niezawodności dostaw. Poziom bezpieczeństwa energetycznego zanalizowano według kryterium zróżnicowania krajowej bazy paliwowej, stopnia dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne oraz stanu technicznego infrastruktury.
Pobierz artykuł
PDF