Our publications

Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym

Author
Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda
Keywords
kryzys, sytuacja kryzysowa, analiza ryzyka, zarządzanie kryzysowe
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe warianty sytuacji kryzysowej: kryzys „ukryty”, kryzys możliwy do opanowania, kryzys „katastrofalny”. Dla każdej z sytuacji rozpatruje się: identyfikację możliwych i prawdopodobnych zagrożeń , ocenę podatności systemu a zagrożenia oraz oszacowanie możliwych szkód (strat) spowodowanych przez zagrożenia. Stanowi to „przestrzeń ryzyka”, dla której opracowano metodykę analizy ryzyka na zarządzania kryzysowego. Celem artykułu jest identyfikacja rodzajów ryzyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie potrzeb zarządzania ryzykiem.
Pobierz artykuł
PDF