Our publications

Prognozowanie obciążenia sieci wodociągowej przy użyciu hybrydowych sieci neuronowych o zróżnicowanej wiarygodności

Author
Izabela Rojek
Keywords
hybrydowa sieć neuronowa, model predykcji, sieć wodociągowa
Abstract
Referat przedstawia prognozowanie obciążenia sieci wodociągowej przy użyciu hybrydowych sieci neuronowych o zróżnicowanej wiarygodności. Hybrydowe sieci neuronowe zostały utworzone jako modele predykcji. Zostały one opracowane w postaci złożenia prostych sieci neuronowych: liniowej sieci neuronowej z jednokierunkową wielowarstwową siecią neuronową ze wsteczną propagacją błędu (L-MLP), sieci L z siecią neuronową o radialnych funkcjach bazowych (L-RBF), sieci MLP z sieciąRBF (MLP-RBF) oraz sieci L z sieciąMLP i sieciąRBF (L-MLP- RBF). Zróżnicowanie wiarygodności prostych sieci neuronowych było niezbędne ze względu na ich jakość jako modeli.
Pobierz artykuł
PDF