Our publications

Determinaty bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego w globalnej koncentracji gospodarczej

Author
Konrad Raczkowski
Keywords
zarządzanie, wiedza, bezpieczeństwo, globalizacja, gospodarka, ekonomia, stosunki międzynarodowe
Abstract
Powstawanie i rozwój wieloczłonowych podmiotów gospodarczych, składających się z określonych jednostek organizacyjnych o różnym statusie prawnym i ekonomicznym, determinuje współczesny rozwój gospodarczy globu, wywierając istotne znaczenie w skali zarówno szans, jak i zagrożeń . Okazuje się bowiem, iż niezakłócone funkcjonowanie społeczności i gospodarki, w wymiarze jednostkowym czy organizacyjnym narażone jest na liczne zagrożenia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego, wynikające z wpływów korporacji i instytucji międzynarodowych, decydujących o możliwości zaspokajania określonych potrzeb. Słowa kluczowe: zarządzanie, wiedza, bezpieczeń stwo, globalizacja, gospodarka, ekonomia, stosunki międzynarodowe.
Pobierz artykuł
PDF