Our publications

Klasyfikacja województw pod względem rozwoju gospodarczego za pomocą metod taksonomicznych

Author
Anna Murawska
Keywords
rozwój gospodarczy, zróżnicowanie międzyregionalne, klasyfikacja, metody taksonomiczne, analiza skupień
Abstract
Badania dotyczące rozwoju gospodarczego stanowią jedne z najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajów i regionów. Występuje szereg różnorodnych wska źników makroekonomicznych charakteryzujących rozwój gospodarczy oraz wiele sposobów pomiaru jego poziomu i zróżnicowania. Często do badań rozwoju gospodarczego wykorzystuje się metody taksonomiczne i konstruuje się syntetyczne mierniki. W celu dokonania klasyfikacji obiektów pod względem sytuacji gospodarczej w regionie można zastosować metody aglomeracyjne lub metodęk-średnich. Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, zróżnicowanie międzyregionalne, klasyfikacja, metody taksonomiczne, analiza skupień
Pobierz artykuł
PDF