Our publications

Problem harmonogramowania jako kombinatoryczna aukcja czasu

Author
Piotr Modliński
Keywords
harmonogramowanie, aukcja, aukcja kombinatoryczna, zarządzanie czasem,
Kombinatoryczna Aukcja Czasu, KAC
Abstract
W pracy zaproponowano metodę modelowania praktycznych problemów harmonogramowania za pomocą wielotowarowych mechanizmów rynkowych. Wprowadzona została Kombinatoryczna Aukcja Czasu jako narzędzie umożliwiające zapis zarówno prostych problemów, jak i wykorzystujących zależności pomiędzy poszczególnymi zasobami, w szczególności komplementarność i substytucyjność. Przedstawiono sposób zapisu zadania harmonogramowania w sposób naturalny, pozwalający na koncentrację na wymaganiach funkcjonalnych zamiast na zależnościach pomiędzy poszczególnymi zasobami. Słowa kluczowe: harmonogramowanie, aukcja, aukcja kombinatoryczna, zarządzanie czasem, Kombinatoryczna Aukcja Czasu, KAC.
Pobierz artykuł
PDF