Our publications

Krajowy system zarządzania kryzysowego w środowisku sieciocentrycznym

Author
Gerard Kiljan
Keywords
zarządzanie kryzysowe, komputerowe systemy wspomagania decyzji, systemy
GIS, środowisko sieciocentryczne, teoria złożoności\ബ matematyczne modelowanie systemów
Abstract
Ostatnie katastrofy naturalne po raz kolejny ujawniły istotne wady funkcjonujących obecnie systemów zarządzania kryzysowego. W rezultacie klęsk ż ywiołowych podstawowe zadania takich systemów jak: monitorowanie zagrożenia, ostrzeganie przed zagrożeniem oraz reagowanie na zagrożenie, były realizowane częściowo lub nie były realizowane całkowicie. W konsekwencji, na terenach dotkniętych katastrofą ponoszono znaczne straty materialne a w skrajnych przypadkach notowano ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej. Aby uniknąć podobnych wydarzeń w przyszłości, niezbędne jest zastosowanie nowych metod tworzenia oraz modelowania systemów zagrożenia kryzysowego, które będą oparte na schemacie środowiska sieciocentrycznego w ujęciu teorii złożoności. Koncepcja budowy takiego systemu zostanie przedstawiona w referacie.
Pobierz artykuł
PDF