Our publications

Infrastruktura krytyczna w modelu bezpieczeństwa publicznego

Author
Anna Dziurny, Sylwester T. Kurek, Zenon Stachowiak
Keywords
bezpieczećstwo publiczne, model, infrastruktura krytyczna
Abstract
We wszystkich krajach współczesnego świata, bez względu na jego położenie, wielkość czy też poziom osiągniętego rozwoju społeczno-gospodarczego, na plan pierwszy wysuwa się zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu tego kraju, w tym bezpieczeństwa publicznego. Jednym z istotnych czynników jego tworzenia i kształtowania jest istnienie odpowiedniej infrastruktury, tak gospodarczej jak i społecznej. Znaczna jej część w zależności od cech które ją charakteryzują oraz pełnionych funkcji przyjmuje rolę infrastruktury krytycznej. Jej rozpoznanie w praktyce, a także umiejscowienie w modelu bezpieczeństwa publicznego jest przedmiotem dociekań podjętych w artykule.
Pobierz artykuł
PDF