Our publications

Dynamiczne modele przepływu ścieków w miejskim systemie kanalizacyjnym

Author
Lucyna Bogdan, Grażyna Petriczek
Keywords
sieć kanalizacyjna, model matematyczny przepływu ścieków, algorytm
modelowania sieci.
Abstract
W pracy przedstawiono metody modelowania sieci kanalizacyjnej i algorytm obliczeń hydraulicznych dla podanych metod. W oparciu o równanie ciągłości Saint –Venanta i wzór Manninga opisujący straty hydrauliczne uwzględniając zależności geometryczne w przewodzie kołowym wyprowadzono równania opisujące dynamikę zmiany wysokości napełnienia w sieci kanalizacyjne. Dynamika zmian napełnienia oraz natęż eń przepływów zależy od parametrów hydraulicznych takich jak: kształt, wymiar kanału, spadek dna oraz szorstkość. W oparciu o wyprowadzone zależności zaproponowano algorytm obliczania sieci kanalizacyjnej. Słowa kluczowe: sieć kanalizacyjna, model matematyczny przepływu ścieków, algorytm modelowania sieci.
Pobierz artykuł
PDF