Our publications

Definiowanie kluczowych czynników sukcesu w procesie kształtowania strategii przedsiębiorczej

Author
Ireneusz Bielski, Mariusz Żółtowski
Keywords
strategia przedsiębiorcza, przewaga konkurencyjna, obszary przewag
konkurencyjnych, okazja biznesowa, innowacja, kluczowe cz\൹nniki sukcesu
Abstract
Przetrwanie przedsiębiorstwa w czasach kryzysów uzależnione jest od wielu czynników, w szczególności zaś od wiedzy na temat aktualnych i przyszłych, możliwych stanów środowiska, a także umiejętności wykorzystania wiedzy do niezbędnej transformacji dostosowującej przedsiębiorstwo do stanu otoczenia. Przedsiębiorstwa powinny skupiać swoją uwagę na wszelkich możliwościach zdobywania nowych i umacniania dotychczasowych przewag konkurencyjnych. Jednym z ważnych obszarów kształtowania przewag jest gromadzenie i przetwarzanie właściwych danych, niezbędnych dla procesów decyzyjnych. Celem opracowania jest prezentacja sposobu wykorzystania klasycznej analizy kluczowych czynników sukcesu w procesie budowania strategii przedsiębiorczej.
Pobierz artykuł
PDF