Our publications

Baza wiedzy o dźwiękach i utworach na potrzeby muzykoterapii w fizjoterapii

Author
Dominik Turzyński, Piotr Sulikowski
Keywords
muzyka, dźwięki, baza wiedzy, muzykoterapia, fizjoterapia
Abstract

Celem artykułu jest prezentacja idei zastosowania muzykoterapii we wsparciu procesu leczenia z wykorzystaniem zarządzania wiedzą. Na podstawie analizy literaturowej i przeglądu różnych sposobów charakterystyki muzyki autorzy proponują koncepcję zawartości bazy wiedzy o dźwiękach i utworach na potrzeby realizacji procesów terapeutycznych i okołoterapeutycznych. Baza stanowi podstawę dla rozwijanej aplikacji informatycznej, która ma posłużyć fizjoterapeutom, a docelowo ogółem personelowi medycznemu, w stosowaniu muzyki jako środka wspomagającego leczenie.

Pobierz artykuł
PDF