Our publications

Badania symulacyjne układu napędowego samochodu ciężarowego w programie LMS AMESim

Author
ANDRZEJ SADOWSKI, BOGDAN ŻÓŁTOWSKI, TOMASZ KAŁACZYŃSKI, TOMASZ KOZŁOWSKI
Keywords
układ napdd0adowy, badania symulacyjne, LMS AMESim
Abstract

W pracy został przedstawiony problem określenia sprawności układu napędowego pojazdu ciężarowego Star 266. Za pomocą oprogramowania LMS AMESim przygotowano model do badań symulacyjnych, utworzono schematy układu napędowego obiektu badań. Dla każdego elementu schematu nadano dostępne w literaturze parametry. Nadano obciążenia pochodzące od silnika i przeprowadzono symulację. Sprawność układu uzyskano poprze pomiar strat momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Po przeprowadzonej symulacji dokonano prezentacji wyników w formie wykresów oraz tabeli. Za pomocą wzorów zaczerpniętych z literatury wykazano straty energii poszczególnych elementów wcześniej zbudowanych schematów. W końcowym etapie pracy dokonano analizy otrzymanych wyników

Pobierz artykuł
PDF