Our publications

Zastosowanie czujników zaciskowych pomiaru przebiegu ciśnienia w przewodzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym do diagnozowania aparatury wtryskowej

Author
JAN MONIETA
Keywords
diagnostyka, silniki spalinowe, aparatura wtryskowa, detektor ciśnienia
Abstract

Artykuł zawiera wyniki badań zastosowania sygnałów przebiegu ciśnienia w przewodzie wtryskowym do diagnozowania aparatury wtryskowej silników okrętowych w czasie eksploatacji. Badania zostały przeprowadzone dla okrętowego silnika pomocniczego w warunkach laboratoryjnych w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz na statkach morskich.
Celem badań było wyselekcjonowanie symptomu sygnału drgań paliwa za pomocą różnych czujników, odzwierciedlających stan techniczny. Do rozwiązania był wybór racjonalnego miejsca i sposobu mocowania czujnika pomiarowego oraz metody akwizycji sygnałów. Analizę sygnałów prowadzono w dziedzinie czasu, amplitudy, częstotliwości i czasowo-częstotliwościową.
Badania wykazały, że niektóre parametry zarejestrowanych sygnałów mogą służyć do oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej, jednak przydatność tej metody nie jest duża.

Pobierz artykuł
PDF