Our publications

Modelowanie uszkodzeń ciągnika kołowego w aspekcie diagnostyki

Author
RYSZARD MICHALSKI, JAROSŁAW GONERA
Keywords
Abstract

Celem pracy jest opracowanie modelu uszkodzeń ciągnika kołowego zorientowanego na diagnostykę z uwzględnieniem wymienionych klas uszkodzeń. Autorzy przyjęli do identyfikacji uszkodzeń dwa rodzaje modelowania:
− model symulacyjny uszkodzeń ciągnika,
− model eksperymentalny zadanych uszkodzeń z doborem symptomów diagnostycznych.
Uwzględniono charakterystyki trakcyjne opisujące zjawiska fizyczne związane z funkcjonowaniem ciągnika i mające wpływ na proces jego degradacji w określonych cyklach obciążeń. Przy wykorzystaniu modeli symulacyjnych istnieje możliwość identyfikacji uszkodzeń funkcjonalnych, emisyjnych, zagrażających bezpieczeństwu i pogarszających dynamikę ciągnika kołowego. Model eksperymentalny pozwala na szybkie wykrycie uszkodzeń, które wystąpią w ciągniku kołowym.

Pobierz artykuł
PDF