Our publications

Badania wybranych elementów układu zasilania common rail silników o zapłonie samoczynnym

Author
MARCIN ŁUKASIEWICZ, SEBASTIAN DOBEK, TOMASZ KAŁACZYŃSKI
Keywords
diagnostyka, układ zasilania Common Rail, wnioskowanie diagnostyczne
Abstract

Stosowanie układów zasilania paliwem Common Rail silników o zapłonie samoczynnym stawia wysokie wymagania diagnostom na etapie badań diagnostycznych tych układów. Trafne wykrycie i zlokalizowanie usterki wymaga od diagnostów posiadania szerokiej wiedzy na temat budowy i zasad działania silników ZS i omawianych układów wtrysku. Ważna jest znajomość sposobu działania poszczególnych elementów i umiejętność interpretacji ich parametrów pracy na tle ich wpływu na pracę całego układu. Pozwala to bowiem tworzyć pomocne w rozwiązaniu problemu schematy przyczynowo skutkowe. Celem wyjaśnienia sposobu wykonywania czynności diagnostycznych i interpretacji ich wyników w pracy zostanie omówiona problematyka badań wybranych elementów układów zasilania Common Rail pojazdów.

Pobierz artykuł
PDF