Our publications

Ocena stanu i analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz próba jego poprawy

Author
BOGDAN LANDOWSKI, JOANNA KWASIŃSKA
Keywords
bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastruktura drogowa, skrzyżowanie
Abstract

W artykule podjęto tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do wybranych elementów infrastruktury drogowej. Celem pracy była analiza zachowań użytkowników dróg oraz zaprezentowanie możliwości poprawy poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniach. Przeprowadzone badania własne polegały na obserwacji kierujących oraz pieszych. W przypadku naruszenia przez nich przynajmniej jednego z przepisów ruchu drogowego to było rejestrowane. Równolegle mierzono liczność pojazdów przekraczających płaszczyznę pomiarową. Na podstawie otrzymanych danych przeprowadzono analizę zachowań użytkowników ruchu. Kolejnym etapem pracy było stworzenie propozycji zmian, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na badanych skrzyżowaniach. W artykule przedstawiono jedno z trzech skrzyżowań poddanych analizie.

Pobierz artykuł
PDF