Our publications

Metrologia w diagnozowaniu pojazdów z zastosowaniem linii diagnostycznej

Author
WIKTOR KUPRASZEWICZ
Keywords
badanie diagnostyczne, pomiar, niepewność pomiaru
Abstract

Istota diagnostyki technicznej, w tym badań diagnostycznych realizowanych na liniach diagnostycznych polega na określaniu stanu pojazdu (zespołu, podzespołu, elementu) w sposób pośredni, bez demontażu, w oparciu o pomiar generowanych sygnałów (symptomów) diagnostycznych i porównanie ich z wartościami nominalnymi (dopuszczalnymi), określonymi dla danej marki i typu pojazdu. W referacie zostały przedstawione problemy pomiarów wartości parametrów diagnostycznych, z wykorzystaniem zintegrowanych linii diagnostycznych, będących na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów, stanowiących główne ogniwa systemu, czuwającego nad bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego w Polsce.

Pobierz artykuł
PDF