Our publications

Badania symulacyjne silnika odrzutowego na ziemi i w locie ze standaryzacją sygnałów zadanych i zakłócających

Author
KAROL GOLAK, PAWEŁ LINDSTEDT, RAFAŁ GRĄDZKI
Keywords
badania symulacyje, turbinowy silnik odrzutowy, regulacja
Abstract

Praktyka eksploatacyjna pokazuje, że szczególną uwagę przywiązuje się do problemów regulacyjnych ponieważ tylko odpowiednio wyregulowany układ techniczny zużywa się w sposób normalny – optymalny i każda zaistniała zmiana stanu technicznego wymaga natychmiastowej odpowiedniej nowej regulacji i odpowiedniego uaktualnienia charakterystyk niezawodnościowych i stąd podejmowania decyzji co do dalszego sposobu użytkowania. W artykule przedstawiono podstawowe zasady badań symulacyjnych silnika odrzutowego potrzebnych do oceny jakości jego regulacji. Badania oparto na sygnale impulsowym rzeczywistym (skończona wysokość impulsu i skończony czas trwania impulsu). Takie podejście pozwala lepiej skorelować badania symulacyjne z badaniami rzeczywistymi przeprowadzonymi podczas prób.

Pobierz artykuł
PDF