Our publications

Aspekty wytwarzania powłok konwersyjnych

Author
TOMASZ GIĘTKA, KRZYSZTOF CIECHACKI, RAFAŁ WRÓBLEWSKI
Keywords
powłoki ochronne, fosforanowanie, zarządzanie łańcuchem produkcji
Abstract

Własności użytkowe wielu produktów i ich elementów, zaleźność nie tylko od możliwości przeniesienia obciążeń mechanicznych przez cały czynny przekrój elementu z zastosowanego materiału najczęściej obrobionego cieplnie, lub od jego własności fizykochemicznych, lecz bardzo często także lub głównie od struktury i własności warstw powierzchniowych. Zaproponowany temat pracy, jak i zawartość artykułu ma na względzie przedstawienie analizy zarządzania łańcuchem tworzenia się powłoki konwersyjnej w firmie GOTEC POLSKA Sp. z o.o w Jastrzębiu na przykładzie linii do fosforanowania. W pracy zostaną zwrócone uwagi na poszczególne etapy procesu, jak również ich wpływ na własności użytkowe wyrobu finalnego. Analizując tworzenie się warstwy wierzchniej, w pracy zwrócono uwagę oddziaływania procesu na środowisko.

Pobierz artykuł
PDF