Our publications

Wodór jako paliwo alternatywne do zasilania silników ze spalaniem wewnętrznym

Author
JAROSŁAW DECZYŃSKI, BOGDAN ŻÓŁTOWSKI
Keywords
wodór, paliwo, silnik, zasilanie silników, elektroliza
Abstract

Zakłada się, że do 2020 r. minimum 20 proc. paliw zużywanych na cele transportowe będą stanowiły paliwa alternatywne. Szerokie zastosowanie w praktyce osiągnął tu gaz propan-butan, w znacznie ograniczonym zakresie preferuje się gaz ziemny, natomiast wodór prawdopodobnie stanie się paliwem najbliższej przyszłości, pomimo trudności technicznych związanych z jego zastosowaniem. Wodór jest nośnikiem energii, nie występuje w stanie wolnym lecz w postaci związków chemicznych z jego zawartością. Źródła wytwarzania wodoru są praktycznie nieograniczone, a spalanie jest czyste ze względu na brak zawartości węgla. Gaz ten może stanowić jedyne źródło zasilania silników, będą stanowić dodatek do powszechnie stosowanych paliw kopalnych.

Pobierz artykuł
PDF