Our publications

Diagnozowanie zakresu uszkodzeń pojazdu w aspekcie wykorzystania systemów informatycznych do ustalania wartości pojazdów powypadkowych

Author
PIOTR ALEKSANDROWICZ
Keywords
diagnozowanie, ocena zakresu uszkodzeń, wartość pojazdu uszkodzonego
Abstract

W artykule zaprezentowano aspekt diagnozowania stanu technicznego pojazdu w ocenie zakresu uszkodzeń powypadkowych, rolę i wyposażenie eksperta w tym procesie. Omawiany problem przedstawiono na tle wykorzystania w procesie oceny opłacalności naprawy narzędzi informatycznych do ustalania wartości pojazdów powypadkowych i metodyki obliczeń analitycznych, które wykorzystują te narzędzia. W opracowaniu uwypuklono rolę prawidłowego diagnozowania stanu pojazdu w aspekcie zakresu jego uszkodzeń mającego bezpośredni związek z wartością samochodu uszkodzonego. Mając na uwadze rolę diagnozowania w ocenie zakresu uszkodzeń pojazdu i metod szacowania jego wartości w stanie uszkodzonym zwrócono uwagę na aspekt ekonomiczny napraw powypadkowych pojazdów, które po odbudowie wprowadzane są do eksploatacji.

Pobierz artykuł
PDF