Our publications

Badania stanu dynamicznego linii produkcyjnej HOR 6002

Author
BOGDAN ŻÓŁTOWSKI, TOMASZ KAŁACZYŃSKI, MARCIN ŁUKASIEWICZ
Keywords
wnioskowanie diagnostyczne, diagnozowanie linii produkcyjnej HOR 6002
Abstract

Chcąc w pełni skorzystać z informacji o stanie technicznym maszyny zawartych w emitowanych procesach wyjściowych, należy najpierw zapoznać się z mechanizmem ich generacji oraz z ich charakterem. Podczas funkcjonowania maszyn, na skutek istnienia szeregu czynników zewnętrznych (wymuszenia środowiska, od innych maszyn) oraz wewnętrznych (starzenie, zużycia, współpraca elementów) w maszynie następują zaburzenia stanów równowagi, które rozchodzą się w ośrodku sprężystym - materiale, z którego zbudowana jest maszyna. W pracy przedstawiono ocenę stanu dynamicznego linii produkcyjnej HOR 6002 wpływającą na przebieg realizowanych zadań, oraz przeprowadzenie wnioskowania diagnostycznego wskazującego na działania, które należy podjąć aby zredukować liczbę wadliwych elementów.

Pobierz artykuł
PDF