Our publications

Zasady projektowania, budowa i eksploatacja Automatycznych skrzyni biegów

Author
MARCIN ŁUKASIEWICZ, SŁAWOMIR BIELECKI
Keywords
automatyczna skrzynia biegów, współpraca silnika ze skrzynidd05 biegów, zasady
projektowania ASB
Abstract

W trakcie trwającego nieprzerwalnie od ponad stu lat rozwoju motoryzacji doświadczamy progresywnych zmian w konstrukcji systemu przeniesienia napędu. Istotnym punktem tych zmian są skrzynie przekładniowe. W dziedzinie rozwoju tego rodzaju mechanizmów ważnym punktem było opracowanie takiej, która w sposób samoczynny i upraszczający prowadzenie pojazdu będzie dokonywała doboru przełożeń. W opracowaniu opisany został od strony technicznej układ napędowy pojazdu osobowego, a w szczególności współpraca silnika spalinowego ze skrzynią biegów. Podane zostały podstawowe zasady projektowania nowoczesnych skrzyni przekładniowych oraz przykładowe badania, pozwalające ocenić stan techniczny skrzyni biegów bazując na analizie wybranych parametrów olejów ATF.

Pobierz artykuł
PDF