Our publications

Analiza wybranych charakterystyk uszkodzeń śrrodków transportu

Author
BOGDAN LANDOWSKI, ŁUKASZ CHABOWSKI
Keywords
komunikacja miejska, niezawodność, uszkodzenie, transport
Abstract

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące uszkodzeń pojazdów w analizowanym rzeczywistym systemie eksploatacji środków transportu. Pojazdy wykorzystywane są do realizacji przewozów pasażerskich na wyznaczonych trasach komunikacyjnych. Poddano analizie zmienne losowe oznaczające czasy pomiędzy uszkodzeniami pojazdów oraz czasy pomiędzy uszkodzeniami wyróżnionych układów analizowanych pojazdów. Dla potrzeb pracy dokonano dekompozycji pojazdów eksploatowanych w obiekcie badań. Badania przeprowadzono metodą eksperymentu biernego w naturalnych warunkach eksploatacji. W pracy poddano analizie aspekty techniczne związane z uszkodzeniami środków transportu. Nie analizowano aspektów ekonomicznych procesów realizacji zadań transportowych.

Pobierz artykuł
PDF