Our publications

Metoda obliczania w czasie rzeczywistym Wskaźników efektyności ciągnika terenowego

Author
BRONISŁAW KOLATOR
Keywords
ciągnik terenowy, metoda, wskaźniki efektywności
Abstract

W pracy przedstawiono metodę obliczania w czasie rzeczywistym wskaźników efektywności ciągnika terenowego. W metodzie wykorzystano opracowany i zweryfikowany matematyczny model procesu funkcjonowania ciągnika terenowego. Parametry zastosowane w obiekcie rzeczywistym i wykorzystywane w modelu ciągnika są identyczne. Zmienne wielkości sterowalne obiektu są również użyte w modelu. Mierzona siła uciągu ciągnika w czasie rzeczywistym jest porównywalna z wyznaczoną za pomocą modelu. Różnica sił jest wykorzystywana do estymacji stanu modelu z wykorzystaniem rozszerzonego filtru Kalmana. Model ten umożliwia określenie wskaźników jakości pracy ciągnika terenowego.

Pobierz artykuł
PDF