Our publications

Zastosowanie zbiorów rozmytych W diagnozowaniu stanu technicznego silnika o zapłonie iskrowym

Author
TOMASZ KAŁACZYŃSKI, GABRIEL GAJDZIŃSKI, BOGDAN ŻÓŁTOWSKI
Keywords
eksploatacja, diagnostyka, uszkodzenia, stan techniczny, model rozmyty silnika
ZI
Abstract

Artykuł wprowadza w problematykę możliwości zastosowania logiki rozmytej w diagnozowaniu stanu obiektów technicznych. Formalizmy matematyczne ukazują istotę zbiorów rozmytych wymagających wypracowania kryteriów ostrzących dla podejmowania racjonalnych decyzji. Zaproponowano tu oprogramowanie umożliwiające modelowanie stanu obiektów z wykorzystaniem logiki rozmytej. Zaprezentowano również zastosowanie zbiorów rozmytych w diagnozowaniu stanu silnika o zapłonie iskrowym.

Pobierz artykuł
PDF