Our publications

Zastosowanie teorii szarych systemów w prognozowaniu stanu

Author
KRZYSZTOF JUREK
Keywords
szare systemy, diagnostyka drganiowa, prognozowanie stanu
Abstract

Teoria szarego systemu jako metoda prognozowania stanu obiektu znajduje wiele praktycznych zastosowań, nie tylko w zakresie nauk technicznych, lecz również w wielu innych gałęziach nauki, np. naukach społecznych,, przyrodniczych. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie genezy teorii szarych systemów, ich matematycznej interpretacji. Ponadto wykazano, że metoda szarego systemu pierwszego rzędu stanowi potężne narzędzie w rękach inżyniera, ze względu na szerokie zastosowanie tej metody, głównie w zakresie nauk technicznych, czemu poświęcone jest w głównej mierze niniejsze opracowanie.

Pobierz artykuł
PDF