Our publications

Stan techniczny i wyposażenie pojazdów samochodowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Author
ADAM IDZIKOWSKI
Keywords
samochody osobowe, układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia,
pomiar, bezpieczeństwo, proces hamowania, elektroniczne systemy bezpieczeństwa
Abstract

W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczby pojazdów samochodowych poruszaj ących się po drogach. To zjawisko spowodowało zwiększenie zagrożenia w ruchu drogowym. W referacie omówiono przyczyny zaistnienia wypadków, przedstawiono nowe elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo czynne w pojazdach samochodowych oraz przeprowadzono analizą najczęściej wystąpujących niesprawności hydraulicznego układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia oraz ich wpływ na przebieg i bezpieczeństwo procesu hamowania w ruchu drogowym. Badania zostały przeprowadzone w Stacjach Kontroli Pojazdów. Celem przeprowadzonych badań jest ocena wpływu poszczególnych uszkodzeń w/w układów na przebieg i bezpiecze ństwo procesu hamowania. Testem zostały objęte samochody osobowe i ciężarowe o zróżnicowanym stopniu uszkodzenia.

Pobierz artykuł
PDF