Our publications

Systemy utrzymania jakości maszyn w MŚP

Author
WALDEMAR BOJAR
Keywords
utrzymanie maszyn, profilaktyka, jakość, MŚP
Abstract

Na podstawie badań wykonanych w dwóch przedsiębiorstwach MŚP – poligraficznego i przetwórstwa mleka, dokonano analizy porównawczej systemów utrzymania jakości maszyn. Zweryfikowano pozytywnie hipotezę, iż warunkiem uzyskania sukcesu rynkowego w przedsi

Pobierz artykuł
PDF