Our publications

Wpływ reorganizacji służb utrzymania ruchu na proces monitorowania stanu maszyn

Author
KATARZYNA ANTOSZ, SŁAWOMIR PRUCNAL
Keywords
monitorowanie stanu maszyn, służby utrzymania ruchu
Abstract

Praca dotyczy możliwości reorganizacji służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W niniejszym artykule scharakteryzowano najczęściej pojawiające się problemy w realizacji procesu monitorowania stanu maszyn technologicznych. Zaproponowano metody ich eliminacji oraz przedstawiono rezultaty ich wdrożenia na przykładzie wyników uzyskanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Pobierz artykuł
PDF