XI Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Date:
9 maja 2014 r.
Place:
PAŁAC OSTROMECKO, ul. Bydgoska 8, 86-070 OSTROMECKO pod Bydgoszczą

XI Kongres nt. Zarządzanie wiedzą w badaniach i procesach rozwoju organizacji

9 maja 2014 r. PAŁAC OSTROMECKO, ul. Bydgoska 8, 86-070 OSTROMECKO pod Bydgoszczą (http://palacwostromecku.pl/)

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XI Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nt. Zarządzanie wiedzą w badaniach i procesach rozwoju organizacji.

Zapraszam do uczestnictwa w Kongresie i udziału w obradach - Pałac Nowy - sala 116 na I piętrze

 • Rejestracja uczestników – 9:45
 • Otwarcie Kongresu, - godz. 10.00
 • CZĘŚĆ II -rozpoczęcie obrad - godz. 10:15
 • Dyskusja następujących problemów:
 1. Podejmowane działania i propozycje nowych inicjatyw w zakresie współpracy w konsorcjach realizujących projekty naukowo - badawcze i projekty finansowane ze środków UE. - referuje prof. Ludosław Drelichowski i uczestnicy obrad.
 2. Tematy publikacji, terminy złożenia i najważniejsze tezy prac przewidywanych do druku w zeszytach Studia i Materiały PSZW 2014r. - referuje dr hab. inż. Waldemar Bojar i uczestnicy obrad.
 3. Prezentacja konspektów prac doktorskich następujących doktorantów:
  • mgr Małgorzata Bagniewska „Zastosowanie metod badania pracy oraz stosowanego systemu motywacyjnego do doskonalenia zarządzania rozwojem kadr w Banku Spółdzielczym”.
  • mgr inż. Cezary Graul „Dynamiczna analiza budżetów gmin z zastosowaniem narzędzi business intelligence oraz oceną poziomu zaawansowania rozwoju gospodarczego”
 4. CZĘŚĆ II -ZEBRANIE SPRWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA -godz.14.00 - przedstawienie sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013
 5. Uroczysty obiad - godz. 14.30 – 16.00

Udział w Kongresie dla członków PSZW jest bezpłatny (dla sympatyków PSZW 80 zł)

Roczna składka członkowska wynosi 50 zł./ możliwość wpłaty na miejscu/